Krční páteř

Obratle jsou spolu s meziobratlovými ploténkami a nervy základními stavebními kameny krční páteře, která umožňuje pohyb hlavy a šije. Tuto velmi citlivou část těla postihují hlavně zdravotní těžkosti spojené s úrazy či degenerativním onemocněním meziobratlových kloubů a plotének.

Krční páteř tvoří mezi lebkou a prvním hrudním obratlem sedm krčních obratlů označovaných C1 – C7. Tato velmi pohyblivá a neustále zatěžovaná část páteře je velmi náchylná na poranění a poškození svalů, šlach, nervů a chrupavek. 
Mezi těžkosti krční páteře patří:

 

  • Tortikolis je jednostranné strnutí šíje, které přetrvává několik dní ve svalech krku, obyčejně ve zdvihači hlavy a/nebo trapézovém svalu a u dospělých se nejčastěji vyskytuje po nesprávném polohování hlavy během spánku nebo po infekcích. Bolest může být velmi silná a ztuhlost svalů může zabraňovat jakémukoliv pohybu hlavy.

 

  • Whiplash injury (mechanismus šlehnutí bičem nebo-li opěrkový syndrom). Toto zranění vazů na obratlích krku nastává při rychlé jízdě autem a po náhlém zabrždění. Najčastějším zraněním je hyperextenze krku, která je způsobená náhlým trhnutím krku, např. při autohaváriích, kdy se hlava prudce pohne dozadu a následně dopředu za hranice normálního pohybu, přičemž se poškodí vazy a měkké tkáně v oblasti krční páteře.

 

  • Cervikobrachiální neuralgie. Toto poškození krční meziobratlové ploténky je způsobené poraněním anebo opotřebovaním a způsobuje útlak okolních nervových systémů. Způsobuje bolest krku a ramene, která postupuje až do prstů ruky. Může být doprovázena brněním a ztrátou citlivosti v horní končetině. Příznaky závisí na míře poškození ploténky. 

 

  • Osteoartróza krční páteře či cervikální artróza je postupné opotřebování zpravidla meziobratlových chrupavek krčních obratlů. Toto chronické onemocnění se postupně vyvíjí během několika let a je bežné u lidí ve věku nad 40 let. Projevuje se proměnlivými bolestmi a tuhnutím krku či bolestmi hlavy, v závislosti od výšky a množství poškozených plotének s vyzařování až do horní končetiny.  

Uvolnění při bolesti krku


Léčba nejběžnějších onemocněních krční páteře se skládá z užívání léků proti bolesti, protizánětlivých léků a léků na uvolnění svalového spasma, aplikací tepla (v případě svalové ztuhlosti) nebo chladu (v případě zánětu).  V některých akutních bolestivých případech se léčba kombinuje s použitím krčního límce. Fyzioterapie s posilováním svalstva, masážemi a strečinkem krku můžou také přispět k tlumení bolesti, zvláště při regeneraci po přetažení, natažení vazů či v případě artrózy. 

Zdroje:
Collège Français des Enseignants en Rhumatologie : Item 2015 : Rachialgies. 2010-2011
C. Laporte, G. Saillant : Les entorses du rachis cervical inferieur. Maîtrise Orthopédique, nov. 1997
Auger J, Berenbaum F: Le grand livre de l’arthrose, éd. Eyrolles 2016.