Právní informace

ČLÁNEK 1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE
Stránku „www.fr.thuasne.com“, dále uváděnou jako „stránka“, navrhla společnost Thuasne, dále jen „společnost“, jejíž sídlo se nachází na adrese 120 rue Marius Aufan, CS 10032, 92309 Santa Clara, CA Cedex, která je akciovou společností se základním jměním ve výši 1 950 000 EUR, a je zapsaná v Obchodním rejstříku v Nanterre pod číslem 542 091 186. Tato stránka slouží k její propagaci. Osobou zodpovědnou za zveřejňování informací je paní Elizabeth DUCOTTET. Webové stránky hostuje společnost Platform.sh se sídlem na adrese 22 rue de Palestro, Paříž, 75002 Francie, SAS (francouzská zjednodušená společnost s ručením omezeným), zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem 521 496 59.

ČLÁNEK 2 - POUŽITÍ STRÁNKY
Informace na této stránce jsou určené výlučně na pomoc čtenářům při hledání a porozumění výrobkům společnosti Thuasne. Nemůžou nahradit poradenství ani léčbu vykonávanou kvalifikovaným lekařem. Bez konzultace s lékařem nepoužívejte žádnou ze zde uvedených informací k diagnostice či léčbě vašich problémů.  Společnost doporučuje všem návštěvníkům svých stránek, aby se vždy před zahájením, změnou nebo ukončením léčby sami poradili s lékařem.

ČLÁNEK 3 - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ/ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při uplatňování francouzského zákona o ochraně údajů č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978, pozměněném v roce 2004, bylo automatizované zpracování osobních údajů získaných z webových stránek deklarováno Francouzské agentuře pro ochranu údajů (CNIL). Automatizované zpracování osobních údajů získaných z webových stránek se provádí v souladu s požadavky francouzského zákona o ochraně údajů č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 v platném znění. Osobní údaje se shromažďují na webových stránkách za účelem zpracování žádostí a poskytování odpovědí v souvislosti se správou a následným řízením vztahů se zákazníky společnosti Thuasne Group a v souvislosti se správou žádostí o zaměstnání podaných skupině Thuasne. Vaše údaje budou předány pouze těm zaměstnancům skupiny Thuasne Group, kteří je potřebují k tomu, aby vaši žádost co nejefektivněji vyřídili. V souladu s francouzským zákonem o ochraně údajů ze dne 6. ledna 1978, pozměněným v roce 2004, máte právo na přístup a opravu informací, které se vás týkají, a můžete tato práva uplatnit kontaktováním následující e-mailové adresy: webcontact@thuasne.fr

ČLÁNEK 4 - COOKIES
Stránka může používat technologii  „Cookies“ a ukládat do paměti IP adresu počítače, ze kterého jste navštívili stránku. „Cookies“ jsou datové soubory zaslané do vašeho prohlížeče z webového serveru, které jsou uložené na pevném disku vašeho počítače, který může zaznamenávat informace o vašem surfování na stránce (navštěvované stránky, datum a čas návštěv, typ počítače a použitého prohlížeče, poskytovatele přístupu...), a to s cílem, aby vám během následujících návštěv nabídly jednodušší navigaci a nabídky a informace odpovídající vašim očekáváním. Máte možnost nakonfigurovat si prohlížeč tak, aby vás upozornil na používání souborů Cookies a aby jste je mohly odmítnout. Pokud odmítnete cookies, společnost vám nemůže zaručit optimální návštěvu stránky a její určitý obsah anebo funkce nemusí být k dispozici.


ČLÁNEK 5 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Všechny informace uveřejněné na stránce jsou autorizované společností. Společnost vlastní práva na používání, kopírování či tisk celého obsahu svých internetových stránek, jejíž cílem je informovat uživatele o společnosti. Komerční využití těchto informací podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti. Prezentace a formát těchto dokumentů a informace, které obsahují, jsou chráněny autorskými právy, včetně případů, kdy jsou na těchto stránkách použity nebo zkopírovány dokumenty třetích stran k získání informací. Registrované nebo neregistrované ochranné známky patřící Společnosti nebo třetím stranám nesmějí být použity v reklamních dokumentech nebo jiných publikacích souvisejících s šířením informací bez předchozího písemného souhlasu.

ČLÁNEK 6 - ZODPOVĚDNOST
Návštěvník používa stránku na vlastní riziko. Společnost v žádném případě nebude nést  zodpovědnost za přímé nebo nepřímé škody (materiální škody, ztráta údajů, finanční ztráty, atd.) vyplývající z přístupu či z používání stránky či jákékoliv stránky, která je s ní spojená. Společnost nepřebírá žádnou zodpovědnost, za jakékoliv škody či viry, které by mohly mít vliv na váš počítač anebo počítačový hardware, hlavně při přístupu nebo používání stránky, stahovaní prvků stránek anebo nezákonné zásahy do počítačových systémů. Společnost věnuje maximální pozornost šíření kvalitních informací na stránce. Společnost přesto nemůže úplně zaručit přesnost a úplnost těchto informací. Společnost, která podléhá závazku vynaložení nejvyššího úsilí, tedy nemůže být zodpovědná za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu způsobenou informacemi, které jsou nesprávně použité a/nebo které by se ukázaly jako nepřesné anebo neúplné. Společnost se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby návštěvník internetu mohl kdykoliv navštěvovat stránku. Přesto v případě nedostupnosti stránky společnost nemůže nést zodpovědnost za jakoukoliv příčinu.

ČLÁNEK 7 - ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY
Společnost odmítá jakoukoliv zodpovědnost za obsah dostupný na jiných internetových stránkách, na které vytvořila odkazy, anebo které by mohly být vytvořené bez jejího vědomí. Riziko spojené s přístupem na všechny ostatní internetové stránky propojené na tuto stránku  nese návštěvník. Společnost též odmítá zodpovědnost za všechny informace obsažené na stránkách třetích stran, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů na stránce.

ČLÁNEK 8 - PLATNÉ PRÁVO
Tyto podmínky používání se řídí, vykládají a uplatňují v souladu s francouzským právem. Veškeré spory podléhají francouzskému právu a příslušné budou pouze francouzské soudy. 

ČLÁNEK 9 - AKTUALIZACE
Vzhledem k tomu, že se obsah stránky vyvíjí, si společnost vyhrazuje právo kdykoliv upravovat a aktualizovat informace obsažené na stránce.