Společnost včera a dnes : náš příběh

Společnost, která se specializovala na výrobu úzkých elastických textilií, když byla založena v roce 1847, se neustále rozvíjela a inovovala až k výrobě lékařských a sportovních pomůcek. Svou činnost rozšířila ve Francii, otevřela dceřiné společnosti po celém světě a získala řadu společností, aby rozšířila svou nabídku produktů a svůj trh. 

Od jeho vzniku po poválečné období 

V roce 1847 vytvořil Auguste Cattaert, dědeček Maurice Thuasne, společnost „Cattaert et Compagnie“, která se specializuje na prodej a distribuci stužek vyrobených v Saint-Etienne. V roce 1900 získala společnost ocenění na výstavě Université v Paříži, což ilustruje její dynamiku a schopnost inovovat již tehdy. Maurice Thuasne převzal vedení společnosti v roce 1914 a v období mezi dvěmi  světovými  válkami pokračoval ve změně zaměření na lékařské výrobky.  Ochranné známky Biflex a Néoplastex byly registrovány v roce 1932. 

 

Od 50. do 90. let 20. století: moderní doba 

V roce 1956 bylo vytvořeno první logo Thuasne. Značka Noválastic, předchůdce značky Thuasne Sport, byla vytvořena v roce 1968. V roce 1981 byl uveden na trh nový bederní pás - Lombax, první z široké nabídky produktů. První dceřiná společnost byla založena v roce 1984 v Belgii. Sortiment kompresivního punčochového zboží Venoflex byl uveden na trh v roce 1992. Elizabeth Ducottet, jmenovaná generální ředitelkou skupiny, pokračovala v rozvoji rodinného podnikání a v podpoře jeho mezinárodního rozvoje: Thuasne získala Zimmermann, německou společnost specializující se na žilní kompresi. 

 

20 let růstu a mezinárodní expanze 

V letech 1994 až 2015 Thuasne vytvořila dceřiné společnosti v Itálii, Nizozemsku, Španělsku, České republice, USA, Maďarsku, Slovensku, Švédsku a Alžírsku. Otevřela obchodní kancelář v Japonsku a získala řadu společností po celém světě: Perez-Prim, španělská společnost specializující se na ortopedické pomůcky, Vihome, holandský specialista na domácí péči, Thamërt, německý specialista na epitézy, švédská společnosti Begat a Mediband , americká společnost Townsend Design a britská společnost Orthotic Composites. Rovněž podepsala dohodu o partnerství s indickou společností Tynor. 

 

Od roku 2015: zaměření na budoucnost 

V roce 2015 společnost Thuasne slavnostně otevřel Agoru, pátý závod skupiny v Saint Etienne a „živé“ místo ztělesňující moderního ducha společnosti. Bylo také vytvořeno nové logo: některé obvazy byly odstraněny z ikonického okřídleného anděla, pro jednodušší a efektivnější vzhled. Nedávná expanze společnosti Thuasne pokračovala v roce 2016 nákupem společnosti Quinn Medical v USA a otevřením prodejních online platforem v Číně. V roce 2017 skupina oslavila 170. výročí. 

 

THUASNE OD VČERA DO DNEŠKA