Thuasne výrobky

ZÁRUKY SPOLEČNOSTI Thuasne

KVALITA

Označení "vyrobené v Thuasne" je založené na schopnosti společnosti plně kontrolovat celý proces s přísnými kvalitativními standardami.

PŘEDSTAVENÍ FIRMY

Na začátku své expertní dráhy jako výrobce vysoko kvalitních elastických tkanin postupně Thuasne vybudoval flexibilní koncern s reaktivními výrobními procesy.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu s požadavky na trvale udržitelný rozvoj se Thuasne aktivně zavázal snižovat dopad na životní prostředí: v roce 2009 získal certifikaci dle normy ISO14001 pro své výrobní podniky v Saint Etienne.

NEWS

NEWS

Dozvědět se více o společnosti THUASNE

THUASNE, LÍDER V ORTOPEDICKÝCH POMŮCKÁCH

Společnost THUASNE je evropským lídrem v ortopedických pomůckách, ale především je rodinnou a inovativní společností, která neustále usiluje o zdokonalování svých výrobků tak, aby splnily očekávání a potřeby dnešních pacietů, kteří se stali “aktéry” a nebo aktivními hráči ve vlastním zdraví a nabídla jim vhodná řešení jejich léčby. Tyto inovace jsou zaměřené na pohodlí a ergonomii, ale též i na léčebný účinek. V rámci skutečného zdravotnického ekosystému společnost THUASNE navázala úzké vztahy s množstvím zdravotnických odborníků ze širokého okruhu odborností, což umožnilo se zaměřit na hlavní skupiny chorob.

Dozvědět se více o společnosti THUASNE