Kontaktujte nás

Shromážděné informace jsou předmětem počítačového zpracování, které je určené na zpracování Vašich požadavků a jejich poskytnutí v rámci řízení a udržování vztahu se skupinou Thuasne a s jejími zázkazníky či budoucími zákazníky. Vaše údaje budou zpřístupněné jen příslušným pracovníkům skupiny Thuasne, kteří je potřebují na to, aby co nejrychleji vyřešili Váš požadavek. Podle zákona o výpočetní
technice a svobodách” z 6. ledna 1978, ve znění z roku 2004, máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a na jejich opravu, kterou můžete uplatnit zasláním e-mailu na následující adresu: webcontact@thuasne.fr