Bolesti v bederní části zad

Bolesti bederní části zad nebo -li bolesti beder jsou velmi rozšířené. Trpí nebo trpělo jimi 60 až 90% dospělé populace!  Na rozdíl od všeobecného přesvědčení prodloužený odpočinek nepomáhá a dokonce způsobuje změnu na chronickou bolest. 

Bederní část zad se skládá z pěti obratlů oddělených meziobratlovými ploténkami a komunikujících prostřednictvím meziobratlových kloubů, které tvoří prohnutí bederní části zad směrem dopředu (bederní lordóza). Často je to sídlo “běžných” bolestí, jinými slovy bolestí nezpůsobených zánětem, poraněním, nádorem nebo infekcí. Každý rok je diagnostikovaných stále více případů běžných bolestí beder! Nejvíc jsou postižené osoby ve věku 55 až 65 let.


Bolesti beder se můžou projevovat různě:

  • Postupným objevováním v průběhu měsíců a nebo náhle po nesprávném pohybu; 
  • Můžou, ale nemusí být spojené vždy s obávaným poškozením meziobratlové ploténky (výhřez);
  • Můžou být akutní (s trváním kratším než 6 týdnů), subakutním (6-12 týdnů) anebo chronické (přetvávající déle než 3 měsíce, někdy i roky) 

Bolest k kříži a neuralgie Ischiasu, dvě akutní bolesti beder

Bolest v kříži se projevuje omezením pohybu doprovázené akutní bolestí v dolní části zad až po sedací svaly. Obyčejně se projevuje po zvýšené námaze, prochladnutí či působením průvanu a klimatizace. Ústup bolesti v kžíži nastává zhruba do 14 dní, ale jsou možné recidivy.
Zánět sedacího nervu (Ischias) se projevuje výraznou bolestí v dolní části zad, která přechází podél celé dolní končetiny až k prstům u nohou. V 95% případů je následkem podráždění meziobratlové ploténky v jednom z kořenů sedacího nervu. Často se objevuje u lidí, kteří už měli bolesti zad, po námaze, dokonce i po nepatrném pohybu.

Léčba bolesti v kříži a neuralgie Ischiasu zahrnuje léky proti bolesti a protizánětlivé léky, relativní odpočinek (odpočinek na lůžku by měl být vyloučený a měl by být co nejkratší) a vykonávaní aktivit v rozsahu, jaký umožní bolest. Pohyb je jediným pilířem léčby. Nošení bederního pásu může přes všeobecné přesvědčení urychlit snížení boleti a obnovení mobility bez negativního účinku na svaly. Chirurgický zákrok je nevyhnutelný jen v ojedinělých případech (poruchy vnímání močení a stolice, rep. náhlé a častné močení, náhlá ztráta citlivosti dolní končetiny).


Když bolest přetrvává ...

Chronická bolest dolní části zad může následovat po bolesti v kříži nebo se postupně rozvíjet bez jakékoliv příčiny. Nejčastěji je způsobená dlouhodobým stereotypním přetěžováním (mikrotraumatizace), může být podporována poruchou statiky (kratší dolní končetina), svalovou slabostí a stresem. Léčba zahrnuje léky proti bolesti, prostředky komplexní rehabilitace s pravidelnou každodení cílenou léčbou, tělesnou výchovu podle poučení fyzioteraputem, ale i pravidelnou fyzickou aktivitou, která snižuje bolest a zlepšuje funkční schopnosti. 
 

Zdroje:
Anaes / Service des Recommandations et Références Professionnelles /Prise en charge diagnostique et thérapeutique des lombalgies et lombosciatiques communes de moins de 3 mois d’évolution.  février 2000.
Anaes / Service des recommandations et références professionnelles : Diagnostic, prise en charge et suivi des malades atteints de lombalgie chronique, décembre 2000
Collège Français des Enseignants en Rhumatologie : Item 2015 : Rachialgies. 2010-2011