O Thuasne

Společnost Thuasne vyvíjí, vyrábí a distribuje zdravotnické pomůcky, přičemž využívá inovativní řešení, která umožují každému z nás, stát se aktivním hráčem na poli vlastního zdraví.  

Společnost Thuasne byla založená v roce 1847 a je výsledkem společné historie 6 generací podnikatelů. Skupina chce nabídnout konkrétní, jednoduchá a přizpůsobitelná zdravotní řešení sloužící mobilitě pacienta, který se podle vize skupiny Thuasne v současnosti stal “aktivním pacientem” podílející se na vlastní léčbě a je aktivním činitelem svého zdraví. 

Odbornost společnosti Thuase se zaměřuje hlavně na oblasti ortopedie (bolesti zad, muskuloskeletální poruchy), léčebné komprese (lymfologie, chronické žilní onemocnění) a následné péče. Společnost Thuasne nabízí i specifické výrobky pro sportovce, které jsou zaměřené na prevenci zranění a obnovu aktivity. 

Díky sledování potřeb pacientů a zdravotnického personálu si společnost Thuasne plní svoje závazky a od svého vzniku pokračuje v inovacích. Tim pádem dnes vyhovuje současným požadavkům a předvídá budoucí vývoj a to hlavně prostřednictvím svých nových digitálních řešení. 

Společnost Thuasne je v současnosti hlavním evropským hráčem a jejím cílem je nabídnout individuální zdravotní řešení na globální úrovni. 

Naše čísla 

  • 2 200 zaměstnanců po celém světě; 
  • obrat 223 miliónů Eur v roce 2018; 
  • 40 % prodejů se uskutečňuje na mezinárodních trzích; 
  • obchodní zastoupení v 85 zemích; 
  • 14 průmyslových podniků v Evropě a v USA; 
  • 22 000 partnerů; 
  • 30 až 40 nových produktů ročně uvádí na trh! 
Thuasne dnes
Viz také

Inovace společnosti Thuasne

Ve společnosti Thuasne Group jsou inovace především myšlenkovým sdílením všech zaměstnanců a něčím, co společnost neustále žene vpřed. Tento invenční přístup je dnes zaměřen na digitální technologie.
Přečtěte si více

Mise a hodnoty

Na křižovatce medicíny, materiálů a digitální technologie společnost Thuasne vytváří a distribuuje zdravotnické prostředky, které umožňují všem pacientům a spotřebitelům stát se aktivními hráči v jejich vlastním zdraví. Její hodnoty či „charakteristické znaky“ zajišťují potenciál tak , aby uspěla ve
Přečtěte si více

Naše závazky

Společnost Thuasne se angažuje mezi pacienty, vlastními zaměstnanci a i ve společnosti jako celku - prostřednictvím svých opatření na ochranu životního prostředí a podporu hospodářského a sociálního rozvoje.
Přečtěte si více