Naše závazky

Společnost Thuasne se angažuje mezi pacienty, vlastními zaměstnanci a i ve společnosti jako celku - prostřednictvím svých opatření na ochranu životního prostředí a podporu hospodářského a sociálního rozvoje.

Společnost oddaná pacientům


Společnost Thuasne umístila pacienta do středu své projektové činnosti s cílem nabídnout mu účinná terapeutická řešení schopná zlepšit soulad pacienta s jeho léčbou. Společnost Thuasne se rozhodla pro přístup na míru, aby poskytovala pacientům jedinečné, individuálně přizpůsobené výrobky. Skupina působí v rámci zdravotnického ekosystému a navazuje úzké vztahy se zdravotníky z celé řady oborů.


Společnost oddaná svým zaměstnancům 


Společnost Thuasne je založená na principech, které jí už od jejího vzniku přinesly úspěch:

 

  • Důvěra jako základní pojivo;
  • Plošné organizační schéma, které podporuje reakčnost a iniciativu;
  • Projektový management;
  • Interní mobilita a vývoj v kontextu diverzifikovaných karierních postupů;
  • Interní vzdělávací úsilí, které podporuje dynamiku karierního postupu.


Společnost oddaná ekonomii a společenskému životu


Společnost Thuasne se aktivně podílí na tvorbě pracovních míst v regionech, ve kterých působí. Je aktivně zapojená do odborné přípravy mladých lidí a do inovativních ekosystémů. Kromě příspěvku k oživení odborného vzdělávánní má i řadu napojení k různým sdružením.