Mise a hodnoty

Na křižovatce medicíny, materiálů a digitální technologie společnost Thuasne vytváří a distribuuje zdravotnické prostředky, které umožňují všem pacientům a spotřebitelům stát se aktivními hráči v jejich vlastním zdraví. Její hodnoty či „charakteristické znaky“  zajišťují potenciál tak , aby uspěla ve  svém poslání. 

Posláním společnosti Thuasne je: 

 

  • Péče o pacienty prostřednictvím inovativních zdravotnických pomůcek, které nabízejí řešení zdravotní péče na míru odpovídající současnému životnímu stylu; 

 

  • Autonomie pacientů, aby mohli převzít kontrolu nad svým vlastním zdravím; 

 

  • Svoboda pacientů tím, že rozšiřuje možnosti, které mají k dispozici, a zvyšuje jejich mobilitu a pohodu. 

 

Její „charakteristické znaky“ prokázaly svoji hodnotu od založení skupiny v roce 1847: 

 

  • Trvanlivost: s každou generací společnost pokračuje v budování svého dlouhodobého rozvoje; 

 

  • Obratnost: je schopna se neustále přizpůsobovat a neustále objevovat ekonomický model skupiny; 

 

  • Střídmost: soustředí všechny své dostupné zdroje na investice a vždy upřednostňuje samofinancování.