Lymfedém po rakovině prsu

Lymfedém horní končetiny postihuje 20 až 30% žen podstupujících léčbu rakoviny prsu. Při této diagnóze můžou nastat komplikace a proto si vyžadují léčbu pomocí kompresivních pomůcek a lymfodrenáže.

Během léčby rakoviny prsu musí být často odstraněné lymfatické uzliny v podpaží na straně operovaného prsu (disekce axily či biopsie sentinelové lymfatické uzliny). Narušený lymfatický systém tak nestíhá odvádět lymfu a ta se kumuluje a tím vzniká zvětšení objemu horní končetiny.

Opožděný výskyt a vývoj

Lymfedém se obyčejně objeví do 18 měsíců od léčby, ale někdy i roky po ní. Mezi rizikové faktory, které podporují rozvoj onemocnění patří radiologické ozařování, nadváha, nevyvážená strava a hormonální stav u žen. Často může jít o edém mírně rozšířený, kdy se týká jen ruky a předloktí, někdy  zasáhne celou horní končetinu až do podpaží. Edémy můžou být mírné nebo závažné, tvrdé nebo měkké, dočasné i přetrvávající. 

Léčba ke zlepšení zdravotního stavu a předcházení komplikacím 

Lymfedém způsobuje pocity napětí, těžkosti a plnosti končetiny a omezuje její pohyb, což negativně ovlivňuje kvalitu života. Kromě toho je oslabený imunitní systém a pokožka horní končetiny je vystavená vyššímu riziku infekce. Proto je velmi důležitá včasná léčba, která se skládá ze dvou fází: 
•    první intenzivní fáze, která se nazývá redukční, slouží ke zmenšení objemu horní končetiny pomocí vícevrstvého kompresivního bandážování (tu provede fyzioterapeut) a z přístrojové nebo manuální lymfodrenáže;
•    druhá fáze, která se nazývá udržovací či stabilizační slouží k udržování již redukovaného objemu nošením kompresivních pomůcek jako jsou kompresivní návleky na paži. 

Během léčby je důležité doržovat zásady správné životosprávy a je možné léčbu kombinovat se speciálním cvičením a péčí o pokožku. Pokud tato léčba není účinná navrhuje se chirurgický zákrok lymfovenózní anastomóza (odklon cév s cílem obejít poškozenou oblast) či přesun uzlin (transplantace), jejichž úlohou je snížit diskomfort pacientek.

Zdroje :
Site Web Inca : Lymphoedème.
DiSipio T. et al., Incidence of unilateral arm lymphedema after breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Lancet Oncol, 2013 May; 14(6): 500-15
Hayes S.C., Rye S., Battistutta D., Newman B./ Prevalence of upper body symptoms following breast cancer and its relationship with upper body fuction and lymphedema. Lymphology, 2010, 43, 178-187.
Vignes, M. Coupé, F. Beaulieu, L. Vaillant, pour le groupe « Recommandations » de la Société Française de Lymphologie – Les lymphœdèmes des membres : diagnostic, exploration, complications  – Journal des Maladies Vasculaires (2009) 34, 314-322