Naše vize

Dnešní pacienti jsou „aktéři“, aktivní hráči v jejich vlastní léčbě a zdraví. Společnost Thuasne je odhodlána je podporovat, a to navrhováním vhodných a inovativních řešení léčby. 

Silný závazek k ekosystému zdraví 

Společnost Thuasne navazuje úzké vztahy se zdravotnickými pracovníky z celé řady oborů: lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti, pediatři, lékárníci, ortopedičtí specialisté nebo ortopedicko-protetičtí lékaři atd. Společnost Thuasne se zaobírá hlavními skupinami onemocnění v kontextu zdraví, které bude více a více upřednostňovat prevenci a dodržování režimu léčby. 

 

Inovace k podpoře pohodlí 

Design a inovace jsou ústředním bodem strategie skupiny Thuasne. Jsou to klíčové rozlišující faktory, které podporují stejný cíl: vytvářet a navrhovat produkty, které odpovídají potřebám pacientů. 

 

Zaměření na lidi 

Tento závazek, sdílený na všech úrovních společnosti, vyplívá z myšlení a odhodlání k trvalé obnově s neustálým zaměřením na jednotlivce, zákazníky, pacienty a zaměstnance. Společnost Thuasne každoročně uvádí na trh 30 až 40 nových výrobků, aby uspokojila potřeby trhu. 

 

Digitální technologie a integrovaná zdravotně-sociální péče pro zdraví zítřka 

Nabídka digitálních platforem zúčastněným stranám na konkrétním terapeutickém poli vytváří skutečnou blízkost  pacientů. Propojená zdravotnická řešení a specializované digitální služby, vyvinuté ve spolupráci s inovativními začínajícími podniky v oboru MedTech, nabízejí osobní medicínu a vysoce kvalitní zdravotnictví.