Společnost Thuasne zítra …. s odvahou do budoucnosti

Za účelem plnění poslání, které si společnost Thuasne sama stanovila, a pro uspokojení požadavků dneška, se skupina neustále vyvíjí a předvídá tržní trendy a změny. Pokračuje ve svém mezinárodním rozvoji prostřednictvím organického růstu a díky novým akvizicím. Zvyšuje své výrobní a logistické kapacity, ale také své prodejní a marketingové schopnosti posílením svých týmů v terénu a rozvojem svého podnikání v oblasti elektronického obchodování s digitální transformací jako jeho hybnou pákou. 

Thuasne zítra